Seč trávy v Olomouci

Diskuse s členy komisí městských částí, témata týkající se života v městských částech a v kompetencích KMČ.

Členové KMČ, věnujte, prosím, pozornost tomuto příspěvku: http://forum.piratistarostove.cz/viewto ... =6&t=3#p64
Petr Fojtík
Člen odborné komise
Příspěvky: 126
Registrován: 6. 11. 2018 09:15

Seč trávy v Olomouci

Příspěvek od Petr Fojtík » 6. 5. 2019 20:25

Email adresovaný všem KMČ, 5.5.2019

---------------------------------------------------------------------------

Vážení členové komisí místních částí
ráda bych podala podnět všem KMČ v Olomouci.

Všichni víme, že nejen Olomouc a okolí trpí katastrofálním suchem a měli bychom dělat všechno pro to, abychom tento stav ještě nezhoršovali. Jednou z možností je omezit seč trávy na veřejných plochách. Delší tráva pomáhá zadržovat vláhu v půdě a také přispívá k rozmnožování hmyzu, kterého nedostatek je už dnes velmi zřetelný.

Proto bych ráda požádala komise, aby vyvíjely tlak na magistrát, aby se seč omezovala na co nejmenší možnou míru.

Argumenty některých představitelů radnice, že jsou již z minula nastaveny špatně smlouvy s TS Olomouc, a že radnice musí bojovat se špatnými návyky úředníků - jsou z pohledu stávající situace s vodou - no jak to slušně napsat - prostě nepřijatelné.
V tomto případě peníze prostě rozhodovat nemohou.

Doufám, že komise k tomuto problému v brzké době zaujmou nějaké stanovisko.
Díky a zdravím

--
Irena Šnajdrová, Stiborova 574/10, Olomouc

Příloha: 5 sečí ročně, info z odboru městské zeleně a odpadového hospodářství.
Přílohy
Predbezne_stanoveni_terminu_peti_seci_na_pozemcich_statutarniho_mesta_Olomouce_v_r._2019.pdf
(490.62 KiB) Staženo 3 x

Jan RAKOVSKÝ
Člen KMČ
Příspěvky: 18
Registrován: 7. 12. 2018 09:03

Re: Seč trávy v Olomouci

Příspěvek od Jan RAKOVSKÝ » 9. 5. 2019 23:56

Tato paní to rozeslala všem KMČ hromadný @.

S jejím nápadem rezonuji jen částečně, neboť myslím, že je tohle už dávno v praxi. Proto jsme to v KMČ 15 N.Sady nějak razantně nepodpořili.
Seče se provádí podle stavu trávy a počasí - plyne to i z harmonogramu plánu činnosti TSMO.

Malinko cítím, že je paní trochu radikální a hodně neznalá.
Podobné radikální postoje jsou poslední dobou zaujímány vůči Roudupu, jež sice asi není úplně "in", ale chybí tu zdravá diskuze co s tím.

Je nutno vidět sekání s více úhlů pohledu, ne jen sucha a hmyzu:
Nízká tráva v okolí domů a v parcích je žádoucí, neboť umožňuje pohyb osob, úklid po psech, úklid odpadků a míň klíšťat. Časté sekání zajišťuje i kvalitní stejnorodý trávník. Podstatnou úlohu taky hraje likvidace plevelů, kterým je bráněno vykvést. Představa, že prosté snížení počtu sečí je jen pozitivní je naivní a úplně zcestná.
Ze své praxe při údržbě letišť vím, že je někdy nutné sekat i když není tráva příliš vzrostlá. Některé druhy agresivních plevelů totiž rostou rychleji než ostatní tráva a rychleji vykvetou a vysemení. Když se pak jedna seč vynechá, razatně se sníží kvalita porostu a zvýší náklady na jeho uvedení do původního stavu. Právě těmto plevelům se daří v čase a místě, když ostatní porost selhává - tzn. za sucha, za vyžité zemině, ... (všimněte si, že bodlák z trávy vždy vyčuhuje). Snížení četnosti sekání může mít teda i negativní vlivy.

Co však podporuji je komplexnější řešení a to:
1. Analýza ploch v majetku SMOL a zřizovaných organizací, kde lze četnost omezit nebo dokonce i úplně vynechat (účet, použití, skladba porostu, druh terénu, rentabilita, uživatel, ...)
2. Analýza technického stavu porostu a jeho podkladu a určit jaký má být cílový stav. Důležitá je volba správně odolné traviny, jež bude vhodná i k určené zátěži/účelu.
3. Analýza ploch, kde se bude kosit se sběrem, kosit bez sběru a kde mulčovat.
4. Stanovit kde a na jakou min. výšku sekat (to je podstatnější než "nesekání") a při jaké výšce porostu začít sekat.
5. O všechny travnaté plochy je nutné se dál lépe a odborně starat, ne jen (ne)sekat - hnojit, dosévat, zavlažovat, upravovat terén, odstraňovat kamení a zbytky betonových prvků z výstavby, vertikulace, aerofikace, selektivní herbicid. Mnohdy by bylo vhodné trávník založit znovu.
6. Pronajímat "zelené" městské plochy za symbolické nájemné s definovanou podmínkou péče o ně.
7. Najít způsob, jak lidi motivovat, aby neměli potřebu vlastnit psa. Zřizovat psí WC, definovat plochy pro venčení a ty následně více opravovat, rozšířit plochy, kam psi nesmí. Psí moč je velmi agresivní (více než lidská) a spolehlivě zlikviduje nejen trávník, ale i velký strom a pouliční lampu.
8. Zřídit místo s populárními lučními bylinami není jen tak... kromě způsobu sekání je třeba něco vidět o zemině, místě a samoných bylinách.
9. Zakomponovávat do zeleně i přirozené úkryty hmyzu a drobné zvěře - hromady kamení, dřeva, hliněné valy, keře, ...
10. Ignorovat rady z běžných časopisů a www, nabízející jednoduchý pohled a řešení. Údržba trávy ve městě je velmi složitý a náročný obor, v němž si běžný "florista" rozhodně nevystačí.
11. Omezování používání chemických rozmrazovacích látek za současné osvěty, že v zimě nemusí být vše dokonale uklizené.

JR

Jan RAKOVSKÝ
Člen KMČ
Příspěvky: 18
Registrován: 7. 12. 2018 09:03

Re: Seč trávy v Olomouci

Příspěvek od Jan RAKOVSKÝ » 10. 5. 2019 12:58

...ještě dodám, že není tráva jako tráva.
Údržba travního porostu ve městě je velmi složitou disciplínou, resp. by měla být. Každé zatravněné místečko má jiné nároky co do účelu použití a druhu odolnosti. S tím souvisí i naprosto rozdílný přístup při zakládání, provozu, údržbě a opravách trávníku.
Bohužel nejen v OL praxi se nic takového neřeší. K celé péči o trávník zde patří tatřka výhradně jen sekání se sběrem a lokálně sekání bez sběru a mulčování, které provádí nekvalifikovaná obsluha s vysokou fluktuací na pracovišti.
To vše se promítá do kvality travního porostu a v lidech evokuje pocit jednoduchosti řešení, což je voda na mlýn radikálním ekoaktivistům. Rozšiřuje se tu celospolečensky názor (podobně jako u Roundupu), že stačí jen méně sekat a že vše pak bude v poho - tráva zelená, druhově pestrá, kvetoucí a plná pěkného hmyzu, hlavně motýlů.
Strávil jsem několik let provozem, údržbou a opravami letištních ploch, tj. i správou travnatých ploch velkých rovných a nekonečných, ale i v rozsáhlých územý plných infrastruktury a staveb. I my zápasili s náklady a vymýšleli jak ušetřit a současně zlepšit kvalitu porostu - co do druhu, vyšky, kořene, únosnosti, stability, zasakování a odolnosti vůči fyzické a chemické zátěži.
Bezmyšlenkovité omezení sečí však vždy napáchalo tolik škod, že se sanovaly několik let. Navíc, hlavně jarní seč, musí být co nejdříve, aby si zvěř (ptáci, zajíci, hlodavci, ...) našly jiné místo a nevyváděly mláďata do vzrostlé trávy, která bude k seči. (Nikomu nepřeji zážitky nejen z pohledů na rozsekané zajíce a bažanty, jejichž kousky byly pokryty všechny kryty pracovních nástrojů... koho nesťala sekačka, byl uválcován válcem při hutnění).
Namnoží se bodlák a další agresívní plevele, mnohdy širokolisté rostliny, které převládnou nad travinami, což má za následek totální zkázu trávy, erozi zeminy a vysychání. Je to vlastně stádium přechodu k poušti. Při erozi se rychleji odplavuje povrchová humozní zemina zadržující vodu, obnažují se kamínky a kameny v zemi, které v létě ještě více rozpalují povrch + ničí sekačky.
Dobře založenému trávníku sekání prospívá, čím víc, tím více housne. Současně nelze říct, že mizerně založenému trávníku prospívá méně sečí.

Takové opatření (méně sekat) samozřejmě lze, ale je třeba na něj ten travní porost připravit a taky dbát následně. Je nutné znát zatížení a účel použití a podle toho travní porost založit a starat se o něj. Ta péče rozhodně není levnější než obyčejná seč.

Teoreticky lze založit i trávník téměř bezúdržbový (bez sekání) , který bude nízký, nebude to však za stávající (malé) peníze.
To vše však předpokládá analýzy a pak hlavně velké peníze při realizaci a následném provozu.

Proto by mělo být omezení sečí řádně zváženo nejen z pohledu zadržování vody a estetiky, ale také z pohledu ergonomie (užívání trávníků obyvateli) a nákladů. Obávám se, že stávající a budoucí rozpočty města razantním změnám v přístupu o správu zeleně nepřejí. Pak by se populistická opatření, jež budou reagovat na výkřiky pár obyvatel podobaly vyrážení klínu klínem, kdy se jedna oblast zlepší a jiná o to zase zhorší.

Na závěr dodám, že při poslední, tj. podzimní seči se zároveň sbírá i listí!!!

Jan RAKOVSKÝ
Člen KMČ
Příspěvky: 18
Registrován: 7. 12. 2018 09:03

Re: Seč trávy v Olomouci

Příspěvek od Jan RAKOVSKÝ » 31. 5. 2019 18:34

spOLečně vydalo stanovisko k sekání trávy, které vyrobil S. Flek, coby odborník.
Přestože je to konkurenční hnutí, velmi oceňuji přístup ke komplexnímu řešení. Mysím, že tu velmi jednoduše nastínil základní problém sekání, který je ale podstatně složitější. Byl bych rád, kdyby si mnozí alespoň tímto základem základů rozšířili obzory a nepodléhali jednoduchým a populistickým řešením.

https://hnutispolecne.cz/blog/sekat-ci- ... kgqka3ZbPo

Odpovědět