27. Schůze KMČ Černovír 7. 6. 2021

Petr Fojtík
Zastupitel
Příspěvky: 217
Registrován: 6. 11. 2018 09:15

27. Schůze KMČ Černovír 7. 6. 2021

Příspěvek od Petr Fojtík » 26. 6. 2021 11:51

KMČ byla vyzvána, aby přehodnotila dlouholeté investiční priority a vybrala jednu k realizaci. Členové KMČ se shodli, že prioritou č. 1 od r. 2009 zůstává vybudování kanalizační sítě v ulicích Benýškova/Lamblova a tato investiční akce by tedy měla být tou, která bude nejdříve realizována.

V rámci estetizace veřejných prostranství probíhá v tomto roce adaptace hřiště u Černovírského lesa a blízkého okolí: v plánu je oprava přístřešku, nový povrch na fotbalovém hřišti. KMČ v květnu požádala o upřesnění cenové nabídky zhotovitele (na červnovém jednání nebyla tato nabídka prozatím představena).

Zklidnění dopravy na ulici Jablonského: KMČ žádá o umístění radaru. Cena za radar je 84 tisíc Kč. Město sdělilo, že si má KMČ zakoupit radar z vlastních omezených prostředků.

Majetkoprávní záležitosti: sešly se 4 požadavky (z důvodu hackerského útoku zůstaly viset v emailu KMČ a nebyly projednány na minulém jednání KMČ, ale až nyní). Ve všech případech se jedná o prodej pozemků města soukromým žadatelům (většinou rozšíření pozemků-zahrad; 1x prodej pozemku pod garáží). Jde také o záměr města prodat pozemky pro budoucí výstavbu dvou rodinných domů na ulici U stavu (u Sokolovny) a jako zázemí k nim a ke stávajícím domům. Je zde k prodeji 12 parcel 5 různým žadatelům, jejichž požadavky se vzájemně kříží. KMČ schválila prodej bez toho, aby uvedla komu se mají pozemky konkrétně prodat (tj. je to věc jednání mezi žadateli a majetkoprávním odborem).

Dva hosté bydlící na ulici U Hradiska naproti SŠ zemědělské a zahradnické přišli s prosbou, aby město řešilo nevyhovující parkování studentů školy na této ulici, kdy rezidenti nemohou ani vyjet ze svých dvorů či garáží, neboť jsou jejich vjezdy blokovány stojícími automobily. Vznikají zde konflikty, řeší to policie. Prosba žadatelů o to, aby zde byly namalovány žluté pruhy podél krajnic. Bude následovat místní šetření. Dále uvedli, že titíž studentu provozují na ulici U Hradiska rychlou jízdu - prosba o zklidnění dopravy (např. zpomalovacími prahy). Dále si oba pánové stěžovali na zápach šířící se z nedalekého Farmaku. Již podali několik podnětů na odbor životního prostředí, ovšem šetření bylo vždy negativní a i dle sdělení firmy Farmak je vše v pořádku a žádné škodlivé látky firma nevypouští.

Místní hřbitov Černovír (několik let se zde nemůže pohřbívat do země): Zeptal jsem se na hydrogeologický průzkum, který byl proveden v zimě 2021 na místním černovírském hřbitově: k tomu ředitel olomouckých hřbitovů Horáček písemně sdělil, že požadavek na výzkum vyplynul ze strany vodohospodářského oddělení odboru životního prostředí MMOL a krajské hygienické stanice, s tím, že zda se bude zde pohřbívat do země vyplyne z rozhodnutí uvedených institucí.

Příští jednání v pondělí 12.7. v hasičárně Černovír.
Přílohy
Zápis ze schůze 20210607.cs.pdf
(784.72 KiB) Staženo 1 x