Územní plán - změny, diskuze, ...

Diskuse s členy odborných komisí při radě města Olomouce. Odborné komise jsou iniciativní a poradní orgány rady města v oblasti výkonu samostatné působnosti (www.olomouc.eu/samosprava/odborne-komise-rady-mesta).
David.Novak
Člen odborné komise
Příspěvky: 95
Registrován: 6. 11. 2018 08:59

Územní plán - změny, diskuze, ...

Příspěvek od David.Novak » 6. 8. 2019 12:46

Veřejné projednání změny č. VIII ÚP Olomouc

https://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/24198
Veřejné projednání návrhu Změny č. VIII s výkladem zpracovatele se uskuteční dne
29. 8. 2019 v 15:00 hodin
ve zasedací místnosti odboru dopravy a územního rozvoje Magistrátu města Olomouce (Hynaisova 10, 5. podlaží).

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného jednání, tj. do 5. 9. 2019 může každý uplatnit připomínky, v téže lhůtě mohou vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti uplatnit námitky, ve kterých musí být uvedeno jejich odůvodnění, vymezeno území dotčené námitkou a uvedeny údaje podle katastru nemovitostí.

K námitkám a připomínkám uplatněným po 5. 9. 2019 nebude přihlédnuto.
Změna se týká ploch v blízkosti železničních tratí severně od hlavního nádraží mezi ulicemi Jeremenkovou, Divišovou a pavlovickým podjezdem.
V rámci změny se, na žádost SŽDC "zajistit vhodné podmínky pro provozuschopnost dráhy", ustupuje od možnosti toto území přestavět pro rezidenční účely a přistupuje se k zachování spíše dopravně-administrativního účelu.

Zároveň dochází ke zrušení návrhu propojení ulice Jeremenkovy a Divišovy tramvajovou tratí a komunikací pro pěší. Tramvajová trať v Jeremenkově ulici tak už nebude v územním plánu.
Je ovšem zachována trať z Pavloviček do Chválkovic. To ale znamená, že v případě realizace těchto plánů by tramvajová linka z Chválkovic nadále "objížděla" hlavní nádraží zezadu přes Hodolany, což by v konečném důsledku mělo negativní dopad na cestující z Chválkovic, protože by se jim cestování do centra města prodloužilo oproti současným autobusům.
Návrh tramvajové trati do Chválkovic bez navrhované spojky do Jeremenkovy tak spíš spadne definitivně do utopických projektů, protože jeho realizace by paradoxně Chválkovickým nijak neprospěla, co se týče času cestování.