Komise cestovního ruchu

Diskuse s členy odborných komisí při radě města Olomouce. Odborné komise jsou iniciativní a poradní orgány rady města v oblasti výkonu samostatné působnosti (www.olomouc.eu/samosprava/odborne-komise-rady-mesta).
Petr Fojtík
Člen odborné komise
Příspěvky: 200
Registrován: 6. 11. 2018 09:15

Komise cestovního ruchu

Příspěvek od Petr Fojtík » 8. 12. 2018 21:00

Komise cestovního ruchu

Komise cestovního ruchu se vyjadřuje k problematice cestovního ruchu a zahraničních vztahů, především z hlediska možností rozvoje turistiky, spolupráce s partnerskými městy, zahraničními institucemi, organizacemi a dalšími tuzemskými i zahraničními partnery.

Komise v tomto smyslu předkládá náměty, návrhy a vyjádření radě města. Komise sleduje vývoj v oblasti cestovního ruchu v ČR i v zahraničí a vytváří podklady pro koncepci jeho rozvoje ve městě Olomouci. Rovněž se zabývá podmínkami pro návštěvníky města (Informační - orientační systém, služby aj.). Rada města předkládá komisi k vyjádření materiály a záležitosti týkající se cestovního ruchu a zahraničních vztahů.

Předseda: Benedikt Záhora, ODS (IT designer, analytik)
Tajemnice: Mgr. Karin Vykydalová, odbor vnějších vztahů a informací, tel.: 585 513 171, 733 140 688
Lukáš Popelák, ANO 2011 (operátor CNC strojů)
Mgr. Veronika Šindelářová, ANO 2011 (učitelka, vychovatelka)
RNDr. Jan Holpuch, ODS (konzultant v oblasti IT a e-marketingu)
MVDr. František Špruček, Ph.D., ODS (veterinární lékař)
PhDr. Martin Kučera, KDU-ČSL (vedoucí průvodcovské služby Arcibiskupského paláce)
Mgr. Vladimír Polách M. Phil., Ph.D., spOLečně (VŠ pedagog, proděkan FF UPOL)
Daniel Řezníček, M.A., ProOlomouc (překladatel a tlumočník)
Mgr. Petr Fojtík, Piráti a Starostové (genealog a průvodce)
Ing. Barbora Buchlovská, KSČM (mateřská dovolená)
Bc. Jitka Weiermüllerová, MBA, ČSSD (projektové manažerka, vedoucí Baletního studia Moravského divadla)

Zdroj: https://www.olomouc.eu/samosprava/odbor ... niho-ruchu

Nominant za Piráty a Starosty do komise cestovního ruchu:

Mgr. Petr Fojtík je absolventem oboru historie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Mimojiné se zabývá odborným průvodcovstvím po památkových objektech (Arcibiskupský palác v Olomouci, katedrála sv. Václava v Olomouci) či městě Olomouci. V roce 2011 pracoval jako kmenový pracovník olomouckého arcibiskupství na postu propagačního referenta a zástupce vedoucího turistického provozu Arcibiskupského paláce v Olomouci. Petr Fojtík je spoluzakladatelem Městského muzea v Brumově-Bylnici (v r. 2002), bývalým redaktorem obecního zpravodaje a kronikářem obce Jestřabí. Zároveň je spoluautorem několika výstav historických dokumentů, fotografií či předmětů. Příležitostně od roku 2008 spolupracuje organizačně i obsahově na realizaci akce „Dny evropského dědictví“ v památkových objektech ve městě Olomouci (katedrála, arcibiskupský palác). Od roku 2010 rovněž příležitostně spolupracuje na realizaci akce „Noc kostelů“ v uvedených památkových objektech. Je spoluautorem 4 publikací a pravidelným přispěvatelem do vlastivědného regionálního periodika. V letech 2012 až 2018 spoluorganizátor Pouti za umělce, která se uskutečňuje v různých částech České republiky.