KMČ Povel - jednání komise

David.Novak
Člen odborné komise
Příspěvky: 104
Registrován: 6. 11. 2018 08:59

Re: KMČ Povel - jednání komise

Příspěvek od David.Novak » 13. 3. 2020 15:19

KMČ 20 Povel, 11. 2. 2020
Odkaz na zápis: https://www.olomouc.eu/administrace/rep ... 211.cs.pdf

-Inicioval jsem uspořádání akce Ukliďme Povel v rámci akce Ukliďme Česko. Ujal jsem se organizace.
-Sběrové soboty - p. Michlová poptala u soukromé firmy cenu za podobné služby, za které TSMO poptává 60 tis. (z toho 50% účast KMČ). Z nabídky vychází ca. třetinová cena, ale především z nabídky je viditelný detailní rozpad ceny. Z TSMO (přes město) máme informaci jen o jedné paušální částce, o které nevíme zhola nic, co obsahuje. Nebráníme se službám TSMO, ale cheme vědět, za co platíme. Sběrové soboty považujeme za potřebné.
-Jednání o rozpočtu KMČ na 2020 - rozhodli jsme se, že k částce na opravy chodníků přidáme částku na estetizaci a za to opravíme asfaltový chodník mezi ul. Lužickou a Nešporovou. Celý minulý rok jsme žádali dílčí opravy na tomto chodníku a ty nebyly provedeny. Takto se tedy do toho pustíme.
Dále máme naceněné (viz předchozí schůze) dílčí drobné estetozační akcce, většinou různé demontáže a demolice zastaralého mobiliáře. Pokud by zbyly peníze, tak zažádáme o provedení některé z těchto akcí.KMČ 20 Povel, 10. 3. 2020
Odkaz na zápis: https://www.olomouc.eu/administrace/rep ... 310.cs.pdf

-Trvá tragikomická situace s odstaveným autobusem na ul. Velkomoravské, kdy majitel se k jeho odstranění nemá a nikdo z odpovědných orgánů nechce riskovat jeho odtah, protože PČR se vyjádřila, že podle jejich názoru se nejedná o vrak a nepřekáží v provozu )viz Olomoucké Listy). Co na to říct...v Ú.n.L. měli stejnou situaci, ale do 14 dnů se busu zbavili. I když podle dostupných fotek byl ve zcela pojízdném stavu, akorát bez SPZ a technické, tj. obdobný případ s olomouckým "vrakem". Bohužel, zde visí i část odpovědnosti na majiteli komunikace, což je v tomto případě ŘSD...
-Informoval jsme o akci Ukliďme Povel. Uvidíme, jak se jí dotknou protiepidemická opatření.

Závěrem: Kvůli opatřením k zamezení šíření nemoci COVID-19 jsou pokynem p. primátora k dnešku dočasně zrušeny všechny schůze komisí. Pakliže by toto opatření znamenalo vynechání více jak jedné schůze, pak bych se snažil iniciovat abychom se scházeli online. Zatím nám mailová komunikace v rámci KMČ funguje na dobré úrovni. Nevidím tedy důvod, aby nás nemožnost osobních setkání paralyzovala.

David.Novak
Člen odborné komise
Příspěvky: 104
Registrován: 6. 11. 2018 08:59

Re: KMČ Povel - jednání komise

Příspěvek od David.Novak » 15. 7. 2020 20:37

KMČ 20 Povel, duben 2020
Mimořádně zrušeno kvůli opatřením proti šíření nákazy. Zrušeno byla také plánovaná akce Ukliďme Povel. Oproti původním plánům také utichá plánování nějaké společenské akce v MČ - v takové situaci se zatím nepouštíme do zavádění novot.

KMČ 20 Povel, 19. 5. 2020

Schůze posunuta oproti běžnému termínu o týden. Sešli jsme se operativně na zahradě DDM poté, co rada města rozhodla o opětovném nástupu do běžných režimů.

Odkazuji na ofic. zápis: https://www.olomouc.eu/administrace/rep ... 519.cs.pdf

Tématem je snížení částky na estetizaci. Tuto částku jsme plánovaně chtěli také vložit do opravy chodníků. Nyní tedy vybíráme menší investice. Estetizační jsme měli již z dřívějška naceněné, jedná se hlavně o odstranění přežilých nástěnek, ohrad, konstrukci pergoly, apod.

Další téma - odstraněná mozaika z MŠ Nedvědova, většina členů souhlasí s názorem, že to není dobrý krok a že MŠ novou polystyrenovou fasádou poněkud utrpěla. Chceme mozaiku navrátit a na uměleckou výzdobu lépe pečovat.


KMČ 20 Povel, 9. 6. 2020

Odkazuji na zápis: https://www.olomouc.eu/administrace/rep ... 609.cs.pdf

Naší MČ byla přiklepnuta částka ze společného rozpočtu na chodníky. Bude opraven tedy i chodník na Lužické i další vybrané z 300 tis. částky.

Velkomoravská se nikam neposouvá - autobus stále stojí, provoz kamionů stále běží, kontroly rychlosti se nekonají. Opakujeme požadavek na umístění dopravního zrcadla na ul. Polské při napojení komunikace z Varšavského náměstí. V některé z minulých schůzí jsme toto navrhovali na podnět občanů. Přišlo nám zamítavé stanovisko, že do křižovatky je dobře vidět, pokud všichni parkující dodržují odstup od hrany křižovatky (utopie). Teď se zde prý stala nehoda, tak tedy zkoušíme požadavek znovu opakovat.


Další schůze až v srpnu.

David.Novak
Člen odborné komise
Příspěvky: 104
Registrován: 6. 11. 2018 08:59

Re: KMČ Povel - jednání komise

Příspěvek od David.Novak » 8. 11. 2020 22:08

KMČ 20 Povel, 11. 8. 2020
Schůze v Radegastovně (prázdninový provoz DDM).
Ze schůze jsem se omluvil, zápis zde https://www.olomouc.eu/administrace/rep ... 811.cs.pdf

KMČ 20 Povel, 8. 9. 2020
- zbývající částka z rozpočtu KMČ na provoz bude vynaložena na opravu chodníku u ZŠ Nedvědova
- autobus z Velkomoravské byl odtažen, apelujeme na řešení tranzitu a kontroly rychlosti (hluk z dopravy)
- začátkem září byla zeleň v Nedvědově v dost neutěšeném stavu, stejně tak bylo nedostatečné vyvážení košů. Dále jsem se tomuto pak soukromě věnoval, o téma vyvrácených stromů se zajímal i předseda komise pro ŽP. (poté, co paralelně ke KMČ mailem upozorňoval na stav stromů aktivní občan) Co se košů týče, tak tam je vývoz až třikrát týdně. Nejhorší je místo u MŠ Bieblova u asfaltového hřiště, do tohoto místa bude přesunut koš odjinud, přičemž příští rok můžeme z rozpočtu pořídit nový koš. Je pouze smutné, že bez dozoru KMČ a apelu na údržbu si vyvrácených a oschlých mladých stromků údržba dlouho nevšimne. Problém je, že v některých místech nám nové stromky už nadzvedávají dlažbu. Výsadba před 7 lety byla nešťastně řešena.
- máme stížnosti na hluk a nepořádek ze hřiště u MŠ Bieblova (za Heyrovského). Je pravda, že se tady na lavičkách hodně felí. Když je to spojeno s děláním bordelu tak je potřeba apelovat na volání MP. Kdysi tu prý byla kamera MP, pokud to bude mít preventivní účinek, tak jsme pro. Bohužel častá osobní přítomnost strážníka v místě je nemožná, MP nemá zdroje.

zápis: https://www.olomouc.eu/administrace/rep ... 908.cs.pdf

KMČ 20 Povel, 13. 10. 2020

zápis: https://www.olomouc.eu/administrace/rep ... 013.cs.pdf

Listopadová komise se nebude konat kvůli covidu.

David.Novak
Člen odborné komise
Příspěvky: 104
Registrován: 6. 11. 2018 08:59

Re: KMČ Povel - jednání komise

Příspěvek od David.Novak » 12. 3. 2021 14:50

KMČ 20 Povel, 15. 12. 2020

zápis: https://www.olomouc.eu/administrace/rep ... 215.cs.pdf

Posunutý termín kvůli covidu, nakonec možné osobní setkání.

První bod na policii: Původně jsme připomínkovali stání v řadícím pruhu, nicméně toto není přestupkem. Upozorňuji na to, že přestupkem je ale stání u plné čáry, pokud nejde vozidlo objet a že zde je plná čára. To je tedy dáno za pravdu. Reálně t.č. se tam ale běžně parkuje, zřejmě není čas se zaměřit na prevenci. Skutečně to omezuje rozhledové podmínky a provoz v křižovatce (hlavně pro chodce na křižujícím přechodu)

Není příjemné, když nám naše dotazy příslušné odbory nebo orgány (často např. ODUR, nebo zde MPOL) vracejí s odůvodněním, že to není vjejich kompetenci. Pokud vím, tak KMČ neposílá dotazy na konkrétní adresáty, ale rozesílá to oddělení KMČ. Proč si to mezi sebou nedokáží tedy přeposlat? Nás nezajímá komu to není v kompetenci, ale komu to JE v kompetenci.

První nástřel rozpočtu na 2021

Připomínkuji, že linku 16 nám potichu omezili z prvotního "covidového omezení" už i ve stálých JŘ

KMČ 20 Povel, 9. 2. 2021

zápis: https://www.olomouc.eu/administrace/rep ... 209.cs.pdf

Leden se kvůli covidu nekonal, od února můžeme dálkově. Proběhlo po Zoomu, řekl bych velmi úspěšně. Nový jednací řád, dělám změny v šabloně zápisu.

Dozvídáme se, že PČR nesouhlasí s umístěním měření ryhclosti na Velkomoravské. Ptáme se PROČ? (v březnu nám žádná odpověď nepřišla). Velkomoravská je zásadní zátěží v životním prostředí - hluk, splodiny. Můžu odkázat na studie a grafy, které dokazují, že emise hlukové i splodin rostou vysokým tempem už při rozdílu 50 a 60 km/h. Nemluvě o tom, že stovky řidičů týdně zde jedou přes 80 km/h (měření minulý rok).
Nemluvě o bezpečnosti - frekventovaná pěší a cyklotrasa úrovňově křižující silnici.
Téma Velkomoravská je pro město tabu. Neustálé výmluvy na ŘSD (to nepůjde, to oni nechcou) a PČR (nepovolí nám měřit, atd.). Stav kdy se zde může živelně jezdit neomezenou rychlostí evidentně vyhovuje autolobby. Další věcí je omezení nákladního tranzitu (máme dálniční obchvat), bylo slibováno kontrolní stanoviště s váhou kamionů na Babíčkově (u Barumu), z toho sešlo. Tranzit neomezen. Křižovatka Schweitzerova nebude do doby dokončení tramvaje opravena (stavby prý nelze koordinovat).

MHD - linka 16 je prý omezena, protože prý není poptávka, že na to jsou data. Na to se dá říct - když snížíte nabídku na 1 spoj denně, tak kupodivu ta poptávka klesne ještě víc.
Linka 111 se zatím vracet nebude, linka 10 prý stačí, protože nikdo navyšovat spoje nechce (když řekneme, že bychom možná chtěli, že můžeme iniciovat průzkum mezi zaměstnavateli na Lipenské, tak že prý mají jezdit 14 a ODUR žádné info o vyšší poptávce nemá).

Nové částky rozpočtu - sníženo provozní a chodníkovné, je to sice škoda, ale jako KMČ nemáme naštěstí nějaký dlouhodbý plán který by nám to narušovalo. Žádáme nacenění vybraných akcí.

Máme prý vytipovat konstrukce (ohrady na kontejnery, klepače apod.) městského majetku ve špatném stavu na odstranění. problém je, že čatso není známý majitel (u konstrukcí z dob výstavby sídliště). Je právní výklad, že prý když přislušné SVJ vydá prohlášení, že to není jejich a není dohledán žádný jiný majitel, tak s tím město může nakládat.
Máme trochu problém s tím, že je rozpracován projekt na poslední etapu revitalizace sídliště (oblast Janského, Heyrovského) z roku 2014, předposlední etapa proběhla někdy 2012-13 a od té doby čekáme na vykonání té poslední. Nicméně neměli jsme k dispozici detailní plány, podařilo se tedy domluvit návštěvu na úřadě s konkrétními pány úředníky, děkuji jim za to. Plány jsme nahrál do vedlejšího vlákna. Můžeme tedy lépe směřovat své prostředky na investice do částí, které třeba nejsou součástí plánu revitalizace.

David.Novak
Člen odborné komise
Příspěvky: 104
Registrován: 6. 11. 2018 08:59

Re: KMČ Povel - jednání komise

Příspěvek od David.Novak » 16. 3. 2021 12:39

KMČ 20 Povel, 9. 3. 2021

zápis: https://www.olomouc.eu/administrace/rep ... 309.cs.pdf

Opět distančně po Zoomu, bez zásadnějších obtíží.

MHD: Dostáváme informace o plánovaném rozsahu provozu MHD po zprovoznění 2. etapy tram. tratě. Omezení linky 16 nám vynahradí (alespoň částečně) tramvaj. Ví o omezení 16 ale na jejím druhém konci - co na to Tabulák a Neředín?

Rozpočet: dostáváme nacenění oprav chodníků, u Hoteláku pravděpodobně chybně (minulý rok byla částka pro náš požadovaný úsek zhruba dvojnásobná)

Estetizace: Přicházím s návrhem na to, aby se něco udělalo s zarostlým a nepoužívaným hřištěm na Jeremiášově, které zabírá cennou nevyužívanou plochu. Chci najít takovou cestu, která bude uskutečnitelná z našich financí, navrhuji "motýlí loučku", bez vzrostlé zeleně. Taková kultivace by podle mě byla vítaná, dětská hřiště v okolí jsou, trávníky pro venčení také, ale odpočinková kulturní zeleň trochu chybí. Žádáme o zpracování projektu.

David.Novak
Člen odborné komise
Příspěvky: 104
Registrován: 6. 11. 2018 08:59

Re: KMČ Povel - jednání komise

Příspěvek od David.Novak » 15. 10. 2021 14:27

KMČ 20 Povel, 11. 5. 2021

zápis: https://www.olomouc.eu/administrace/rep ... 511.cs.pdf

Přes Zoom. Duben neproběhl kvůli výpadku mag. sítě.
Řešíme vjezd do pěší zóny u Zenitu - Nedvědova. Je zde povolen vjezd zásobování v době 6-10 hod. V praxi zásobovací auta na toto nehledí, jezdí celý den. K večeru zde mívají u prodejen odstavená auta i po několik hodin bez zásobování. Pěší zóna má charakter chodníku.
Největším problémem je vjezd k prodejně s barvami. Tato si zřídila z parteru Nedvědovy ulice zásobovací vchod, ačkoliv budova byla postavena tak, aby se jezdilo rampou od silnice Kpt. Jaroše (na rampě sídlí zahrádka hospody).
Asi si dokážete představit jak rozměrné je zásobování prodejny s barvami a laky. Zásobování probíhá velkým nákladním vozidlem. Došlo k poničení mladého stromku, když řidič tudy nacouvával. Je to i nebezpečné vzhledem k pěšímu a cykloprovozu. Navrhujeme řešení zřízení míst pro zásobování v Kpt. Jaroše, vyřešit provoz s majitelem Zenitu.
(Dodávám - Situace z podzimu 2021 - MP po podnětu seznámila provozovatele prodejen o době zásobování a vyřešila přestupek s poničením stromku. Oprava výsadby ale dodnes nebyla provedena. Zásobování prodejen, i barev, probíhá dále, nicméně nyní probíhá mnohem více ve stanovených hodinách, tudíž vlastně nedochází k přestupkům. Přesto, vymístění zásobování např. do určených zásobovacích míst provedeno nebylo, model provozu je zachován.)

Schváleny požadavky na reko. chodníků z chodníkovného

Drobnost - žádáme o opravu otočené značky na ostrůvku přechodu přes Velkomoravskou u Lidlu.
(Dodávám - situace z podzimu 2021 - značka byla nakřivo až do srpna. Následně byla asi dva týdny narovno, aby ji následně zase někdo/něco otočilo napříč do cesty chodcům. Vymailoval jsem opravu a od září je naštěstí už narovno. Chvíli mě tedy z TSMO přesvědčovali že značka je nejdříve krajská, poté státní, abychom se nakonec dostali zpátky k tomu, že je skutečně městská. :-) )

David.Novak
Člen odborné komise
Příspěvky: 104
Registrován: 6. 11. 2018 08:59

Re: KMČ Povel - jednání komise

Příspěvek od David.Novak » 19. 10. 2021 14:20

KMČ 20 Povel, 8. 6. 2021

zápis: https://www.olomouc.eu/administrace/rep ... 608.cs.pdf

Prezenční jednání.

Znovu razantněji otevíráme téma Velkomoravská + křižovatka Schweitzerova. Dostáváme dotazy od občanů, stížnosti na nebezpečnou dopravu z pohledu chodců (krátké přechodové intervaly, řidiči nerespektují přednost chodců při odbočování, časté vjíždění do obsazené křižovatky, i jízdy na červenou). Dále 8. 6. nastala nefunkčnost SSZ, dle svědků dlouho trvalo než řízení křižovatky zasáhla policie, vzhledem k intenzitě dopravy byla křižovatka napříč neprůjezdná. Žádáme o vysokou prioritu řízení křižovatky, není možné takto dlouho čekat s vypnutými semafory!
Žádáme policii o kontroly provozu (pozn.: na toto nebylo do 10/2021 nijak reagováno)

KMČ 20 Povel, 10. 8. 2021

zápis: https://www.olomouc.eu/administrace/rep ... 810.cs.pdf

Prezenční jednání v prostorách Radegastovny.

Byla provedena změna v plánu oprav chodníků. Místo chodníku u Hotelového domu byl ve spolupráci předsedy KMČ a zástupce MMOl vytipován chodník na Kpt. Jaroše. Tento je skutečně objektivně ve špatném stavu, nicméně oprava dle mého názoru za naceněné finance postihne jen nepoměrně malý úsek (mělo by se jednat o část mezi ca. třemi vchody, tj. pár desítek metrů). Je ujednáno, že část částky na opravu nad rámec peněz na chodníkovné doplatí magistrát z běžného rozpočtu (viz zápis).
Komise se změnou souhlasí. Finální seznam chodníků na opravu 2021 byl tedy schválen na tomto jednání (pozn.: stav z 10/2021 - zatím žádná investice neproběhla)

Dále jsme vyčlenili finance na projekt na estetizaci v prostoru zarostlého hřiště za DDM. Očekávali jsme např. ideovou spolupráci z SVJ, ale bohužel bez nějaké větší reakce.

David.Novak
Člen odborné komise
Příspěvky: 104
Registrován: 6. 11. 2018 08:59

Re: KMČ Povel - jednání komise

Příspěvek od David.Novak » 19. 10. 2021 16:05

KMČ 20 Povel, 14. 9. 2021
zápis: https://www.olomouc.eu/administrace/rep ... 914.cs.pdf

Na požadavky ohledně Velkomoravské nebylo zodpovězeno. Formulujeme 3 základní teze ohledně Velkomoravské, které jako iniciativní orgán žádáme o zohlednění. Jedná se o následující:
▪ Omezení tonáže projíždějící tranzitní dopravy, která může využít 18 let existující jižní obchvat.
▪ Zvýšení kontroly nad tranzitní i místní nákladní dopravou zřízením slibovaného kontrolního místa pro TIR v Babíčkově ulici v Hodolanech.
▪ Zavedení a provozování automatizovaného úsekového měření rychlosti, s cílem eliminovat hlučné večerní a noční „závodníky“ a zvýšit bezpečnost na úrovňových pěších přechodech.

Vkládáme naděje ohledně kontroly jízdy na červenou do slíbené reko. SSZ u Lidlu. Z toho důvodu zasíláme dotaz na ODUR, jestli u nových semaforů
(tedy tzv. koordinovaný tah Foerstrova za desítky milionů Kč, který byl propagován jako vybaven nejmodernější technikou, což znamená, že by měl umožňovat i automatické rozpoznání jízdy na červenou a odeslat přestupek do správního řízení na příslušný úřad - tj. MMOL - viz příklady
https://auto-mania.cz/pozor-na-semafory ... je-dvacet/
https://www.idnes.cz/plzen/zpravy/semaf ... -zpravy_vb )
je automatická detekce v provozu.

KMČ 20 Povel, 12. 10. 2021
zápis:https://www.olomouc.eu/administrace/rep ... 012.cs.pdf

Probíráme s přítomnou policii zhoršující se situaci ohledně dostupnosti parkování. Do sídliště se stahuje více nerezidentů, služebních dodávkových vozidel. Navíc návrat dočasně ubytovaných na akademický rok. Je zjevné, že dopravní situace se rapidně zhoršuje, lidé dávají maximální přednost dopravě auty. Výsledky PUMMO nejsou moc zřetelné.

Z ODUR přišla reakce na požadavky ohledně Velkomoravské. Parafrázuji: "Již jsme vám jednou odpověděli, na vyjádření si trváme."
Nechápu. Na ty stejné požadavky nám určitě nikdy neodpověděli, pouze se kdysi vyjadřovali, že umístění měření rychlosti je technicky nemožné )bez bližší technické specifikace), což je přinejmenším vyvratitelné příklady z jiných podobných aplikací.
Navíc se z naší strany nejedná o požadavky na konkrétní řešení, ale o požadavky na strategii řešení dopravy, ke kterým by mělo být přihlédnuto při realizování konkrétních opatření. Jsou to požadavky občanů Povlu, které prostřednictvím nás, členů Komise, posíláme na vedení města. K čemu je potom naše iniciativní pozice, když jsou požadavky zamítány a to navíc bez zdůvodnění?

Konkrétní odpověď přišla na dotaz ohledně automatického pokutování jízdy na červenou na Foerstrově - Stručně: Není k tomuto používáno.
Inu, supermoderní koordinovaný tah za desítky milionů. Technologie je, ale není vůle a nejsou lidi, kteří by řešili přestupky na zatíženém průtahu městem, tak se prostě ignorují. Jako krajské město jsme co do řízení dopravy skutečně bizarním úkazem...

Pozitivní zpráva - sídliště Povel bude od 1. listopadu součástí pilotního projektu na sběr gastroodpadu.

David.Novak
Člen odborné komise
Příspěvky: 104
Registrován: 6. 11. 2018 08:59

Re: KMČ Povel - jednání komise

Příspěvek od David.Novak » 2. 2. 2022 11:31

KMČ 20 Povel, 9. 11. 2021
zápis: https://www.olomouc.eu/administrace/rep ... 109.cs.pdf

Žádosti na dopravní situace:
Vyústění Tolstého do Ibsenovy - vede tudy cyklotrasa, ale řidiči jedoucí po Ibsenově málokdy dávají přednost dle pravé ruky. Konzultujeme s přítomným strážníkem MP zda výjezd od budovy Shape je také komunikace, nebo jen účelovka. Legálně je to komplikovaná křižovatka, zejména pro cykloprovoz je to kritické místo, zasloužilo by si vylepšit.

Vyskytuje se problém se svozem papíru, zřejmě dochází k vynechávání svozových dnů, kontejnery přetékají.

Formulujeme závěrečný požadavek na zadání projektu pro komunitní louku Jeremiášova. Do dne napsání tohoto příspěvku bez reakce. Měli jsme zájem na toto alokovat zbylou částku z estetizace.

KMČ 20 Povel, 14. 12. 2021
zápis: https://www.olomouc.eu/administrace/rep ... 214.cs.pdf

Na základě mého návrhu na komisi arch. byla uskutečněna prezentace záměru města na stavbu azylového domu v lokalitě Janského-Brněnská. Kratší debata, bez zásadních připomínek.

Zajímavostí je např. zamítnutí žádosti na úpravu zeleně kolem RD V Křovinách, na minulé komisi vznesla požadavek zdejší obyvatelka, ale odbor zeleně je jiného názoru.

Nová forma zápisu generovaná z webové aplikace pro KMČ. Bohužel formátování je ještě nedoladěné. Posílal jsem určité připomínky správci aplikace a na úpravách se pracuje.

KMČ 20 Povel, 11. 1. 2022
zápis: https://www.olomouc.eu/administrace/rep ... 111.cs.pdf

Méně obsáhlý program. Začala větší výluka MHD na Schweitzerově, KMČ je informována jen ca. s týdenním předstihem (klasika...)
Opravy chodníků dle požadavků z 2021 nakonec všechny proběhly ke konci roku.

Odpovědět