KMČ Povel - jednání komise

David.Novak
Člen odborné komise
Příspěvky: 104
Registrován: 6. 11. 2018 08:59

KMČ Povel - jednání komise

Příspěvek od David.Novak » 11. 12. 2018 20:51

KMČ 20 Povel, 11. 12. 2018
Klubovna DDM Janského
Poznámky z jednání zapsal David Novák. Není oficiálním zápisem!

Přítomni:
Členové: Lukáš Popelák – předseda, Ivo Frič, Dagmar Žůrková, Zdeněk Machalíček, Helena Matysová, Noemi Batlová, David Novák, Jana Michlová, Vít Pachta
Hosté:
Miloslav Tichý – garant, p. Spáčil – MPO, prap. Metelka - PČR , p. Jančík

1. Dotazy na MPO
- Dron nad staveništěm – legalita, narušování soukromí.
- Pouštění draků nad polem za Billou, vstup na soukromé pole, je to problémové? – žádné oznámení nepřišlo.
- Autovrak Jeremiášova – předáno na technickou správu komunikací, lhůta na odstranění vraku. Je na místě už přes rok? Definice vraku – potřeba dokázat, že obnovení ke způsobilosti je obtížné. Pokud není vrak a je technicky nezpůsobilé – možné pokutovat za nezpůsobilost k provozu až při jízdě, ne při odstavení.
- Debata k vytíženosti policie. Debata k dopravním opatřením v centru města. Hosté z MPO a PČR po debatě odcházejí.
2. O KMČ
- představení role komise, představení garanta
- Upozornění na participativní rozpočet

3. Úkoly z minula, zprávy z MmOL
- monitoring ovzduší – odpověď z města, další místa pro monitoring se nepřidávají pro rok 2019. P. Jančík žádá o zařazení sídliště do monitorované části města.
- Žádost o informační panel na Janského o stavbě tramvajové trati. Odpověď: s dalšími panely se nepočítá, v lednu budou stejně odstraněny. Návrh: mohly by být umístěny na zeď u prodejny Albert, zeď je v majetku města. Debata o MHD po dostavbě trati, dopravní obslužnost. Obavy o zachování dostatečné obslužnosti autobusovou dopravou v místech mimo tramvajovou trať (zast. Povel, škola).
- Zábor pozemku během výstavby semaforu pro HZS – již vyměněno
- Zábor pro řeznictví – již neakutální
- Vydáno vodoprávní stavební povolení pro stavbu tram. trati

4. Problémy KMČ – dotazy na radnici
- Podmínky pro výstavbu – radnice dříve po developerech nepožadovala žádné nadstandardní podmínky, chceme to změnit. Jinde se např. podílejí na stavbě infrastruktury, školek, apod.
- Náhradní výsadba v dobách první nové zástavby na Janského byl zrušen pruh zeleně – kde je náhradní výsadba? Obecný úbytek zeleně na sídlištích. Odkázáni na odbor péče zeleně.
- Na „jižní spojce“ (prodloužená ul. Janského) jsou chybějící stromy oproti „plánu“ – prý byla smlouva se Stafos Real, ti přispěli na stavbu silnice, ale je dokončena jak měla být?
- Revitalizace není dokončena, radnice slibuje a neplní. Chodníky nezrevitalizované nemohou být opravovány.
- údržba revitalizované infrastruktury, proč je nedostatečná?
- vyčleněna částka na údržbu zanedbaných míst – možno vytipovat.
- TSMO má nízký rozpočet na údržbu
- Upozornění na chodimolomouci.cz, jsou zde závady hlášené od občanů. Město má také hlášení závad, řeší se sjednocení hlášení závad pod městem, bude i mobilní aplikace
- Přemnožení holubi na sídlišti, objekt Zenit (vlastníkem málo udržovaný) slouží jako „holubník“. Bez řešení. Chceme podat požadavek na MmOl na zmenšení počtu.
5. Termíny schůzí
2. úterý v měsíci, 18:00
6. Představování členů.
7. Jubilanti – technické provedení gratulací jubilantům. Je ve zvyku, že členové udržují tradici gratulací k životním jubileím starším občanům.
8. Komunikace KMČ a občanů, zřízení komunikačního kanálu přes sociální sítě. Hlasováním odsouhlaseno zřízení facebookové stránky, má za úkol DN.

Jednání ukončeno ca. 19:20.

David.Novak
Člen odborné komise
Příspěvky: 104
Registrován: 6. 11. 2018 08:59

Re: KMČ Povel

Příspěvek od David.Novak » 8. 1. 2019 19:26

KMČ 20 Povel, 8. 1. 2019
Klubovna DDM Janského
Poznámky z jednání zapsal David Novák. Není oficiálním zápisem!

Přítomni:
Členové: Lukáš Popelák – předseda, Ivo Frič, Dagmar Žůrková, Zdeněk Machalíček, Noemi Batlová, David Novák, Jana Michlová, Vít Pachta, Jan Jančík
Hosté: p. Spáčil – MPO, p. Zavadil – PČR, p. Karel Marek

1. Dotazy na policii
Na ul. Heyrovského 35 pravidelně nebezpečně odstavená dodávka u přechodu.
Odpověď z MPO: Automobil 2 roky odstavený na Jeremiášově – magistrát města rozhodl, že se nejedná o vrak.

2. Projednávané záležitosti
2.1 Doprava na ul. Velkomoravská
Hosté – návrh na měření rychlosti Velkomoravská, návrh na omezení vjezdu nákladní dopravy na Velkomoravské. Alespoň informativní radar s výchovným efektem. Doprava na Velkomoravské ulici je pro občany kritická.

Debata – v dávných dobách byl plánován nadchod nad Velkomoravskou – jak tento záměr dopadl?
DNO: Dopravní úpravy má v gesci ORP – tedy Olomouc

KMČ jednohlasně souhlasí s podnětem na zřízení měření rychlosti na ul. Velkomoravské (u Zenitu), alespoň informativní radar s výchovným účinkem, obrací se na dopravní komisi rady města.

Debata – omezení nákladní dopravy – odklonění tranzitu na obchvat z ul. Velkomoravské. Jaké jsou důvody tohoto stavu (východní tangenta)

KMČ jednohlasně souhlasí s podnětem na řešení odklonění nákladní dopravy z ul. Velkomoravské. Obrací se na radu města a dopravní komisi se žádostí na nalezení alternativní trasy pro nákladní tranzit přes město.

Hosté – Elektronická petice za odklon kamionové dopravy z Velkomoravské ulice a instalaci radaru je dostupná na adrese http://www.petice24.com/petice_za_odklo ... osti_tamte

2.2 Cyklostezka za supermarketem Lidl Schweitzerova
Občanský podnět – cyklostezka kolem prodejny Lidl ze Schweitzerovy do Ibsenovy ul. je neosvětlená a nepřehledná.

KMČ jednohlasně vznáší požadavek na magistrát na zvýšení bezpečnosti cyklostezky. Osvětlení, umístění zrcadla.

2.3 Špatné provedení nástupiště tramvajové zastávky Pionýrská
Na nástupišti směrem do centra je mezi zábradlím a dlažbou nástupiště velký výškový rozdíl. Zábradlí neplní bezpečnostní funkci. Čekající cestující mohou snadno přepadnout do vozovky.

2.4 Kontejnery na tříděný odpad
Kontejnery na kovový odpad jsou málo rozšířené.
Kontejner na elektroodpad byl umístěn na Heyrovského ul. před revitalizací a stále nebyl navrácen.

2.5 Stavba II. etapy tramvajové trati na Nové Sady
Tento rok nejsou v rozpočtu města vyčleněny peníze na provedení stavby.

3. Korespondence z magistrátu
• Požadavek na opravu kanálů na „jižní spojce“ byl postoupen na Moravskou Vodárenskou, a.s.
• Prodej pozemku parc. č. 496/14 k.ú. Povel.
• Schválena vyhláška o rušení nočního klidu.
• Dotazy ohledně holubů a informačních ploch tramvajové trati z minulého zasedání zatím bez odpovědi.

4. Požadavky na KMČ
Požadavek od DDM na finanční spoluúčast akcí pro děti pro rok 2019.
Rozhodnutí odloženo na dobu, kdy bude znám rozpočet KMČ pro tento rok.

5. Schůze pro březen 2019 přesunuta
Z důvodu uzavření prostor klubovny je schůze přesunuta na 5. března 2019, 18:00.

6. Stránky na sociálních sítích
Založena stránka KMČ pro informování a komunikaci s občany na síti facebook.com.

@OlomoucPovel

Jednání ukončeno ca. 19:00.

David.Novak
Člen odborné komise
Příspěvky: 104
Registrován: 6. 11. 2018 08:59

Re: KMČ Povel - jednání komise

Příspěvek od David.Novak » 12. 2. 2019 19:51

KMČ 20 Povel, 12. 2. 2019
Klubovna DDM Janského
Poznámky z jednání zapsal David Novák. Není oficiálním zápisem!


Přítomni:
Členové: Lukáš Popelák – předseda, Ivo Frič, Dagmar Žůrková, Zdeněk Machalíček, Noemi Batlová, David Novák, Jana Michlová, Vít Pachta, Jan Jančík, Helena Matysová, Jiří Lang
Hosté: p. Spáčil – MPO, p. z PČR

1. Dotazy na policii

- Dotaz na výjimku z vyhlášky na rušení nočního klidu
o Je potřeba, aby takový požadavek byl schválen zastupitelstvem
- Na Zikově ulici (KMČ Nové Sady) u vodorovného dopravního značení přechodu pro chodce není umístěna svislá značka. V oblasti u Zikovy ulice a obecně na sídlišti parkují automobily příliš blízko křižovatkám. Vhodné revidovat umístění dopravního značení, aby bylo dále od křižovatek a viditelné.
- Svislé dopravní značení konec zóny na Holečkově ulici v křižovatce se Schweitzerovou je otočené.
- Dotaz na vyšetřování kauzy přepadení v městském parku.

2. Žádost od MMOl o vyjádření stanoviska k

a. Pacht nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce: pozemky v k.ú. Povel, obec Olomouc, parc. č. 460/9 a 460/11.
b. Zábor veřejné zeleně při rekonstrukci domu Nedvědova 357.

KMČ vyjadřuje souhlasné stanovisko (10 PRO, 0 PROTI)

3. Odpovědi z MMOl

a. Vyjádření MMOl k dotazu KMČ ohledně zimní údržby stále bez odpovědi.
b. Vyjádření k informačním plochám ohledně tramvajové trati
i. Je možné zajistit, pokud je KMČ ochotné financovat z vlastních prostředků informační materiály a zajistit plochy k vylepení (2440 Kč). KMČ rozhodne na příští schůzi podle informací, jak plakát vypadá a zda je dostupná plocha k vylepení.
c. Špatné provedení nástupiště Pionýrská – bez odpovědi z DPMO
d. Cyklostezka za supermarketem Lidl a její osvětlení – v rámci přípravy výstavby nové prodejny bude cyklostezka řešena, informace o osvětlení budou dodány na další schůzi.
e. Vyjádření k omezení rychlosti a tranzitu na Velkomoravské – umístění radaru je technicky těžko proveditelné, s omezením tranzitu se nepočítá do výstavby tangenty.
i. Prodloužení intervalu na přechodu u Zenitu?
ii. KMČ požaduje umístění výchovného „těžko proveditelného“ radaru na Velkomoravské ulici, jako technicky možného kroku ke zklidnění provozu v ulici.

4. Dotazy na MMOl a diskuze ke stavu MČ

a. Nádoby na plastový odpad u MŠ Lužická jsou plné odpadu z blízkého jídelního provozu.
b. Přímé spojení MHD od tržnice směrem k akvaparku přes Schweitzerovu neexistuje, bylo by vhodné takové spojení zavést ve večerních hodinách, je zde výhodné vstupné pro seniory. Chceme tuto akci pro seniory více propagovat (můžeme přes kanály KMČ, potřebujeme použitelný formát)
c. Parkoviště Jánského u pošty – zvážit změnit režim parkování, aby byla místa pro návštěvníky zdravotního střediska a dalších služeb v bezprostředním okolí. Je možné vyčlenit více parkovacích míst krátkodobých?
d. Chodník z Lužické do Nešporovy (kolem MŠ) je neoddělený od silnice dopravním značením, nebo sloupky. Vypadá jako vozovka, ač je chodník.
e. Kontejner na elektro v Heyrovského.
f. Odpověď na požadavek MMOl o vyjádření KMČ k zjednosměrnění – Nešporova ulice (do stavu před revitalizací, obousměrný provoz se neosvědčil, auta stále parkují oboustranně a ulice je úzká), Heyrovského(?)
g. Požadavek na zimní údržbu – vyjádření k prioritní údržbě chodníků a přechodů na frekventovaných křižovatkách, na trasách pro slabozraké (Heyrovského).

5. Rozpočet KMČ

a. Je na rok alokováno:
i. 150 000 Kč na výdaje KMČ
ii. 300 000 Kč na opravy chodníků
iii. 2,7 mil. Kč pro všechny komise jako nadstandardní výdaje na chodníky
iv. 350 000 Kč na estetizaci
b. Výdaje na estetizaci. Navrhujeme tyto projekty - udržitelnost projektu revitalizace, údržba laviček, zeleně a mobiliáře. Údržba akátové aleje v Jihoslovanské ul.
c. Výdaje na chodníky – Navrhujeme chodník při Velkomoravské ulici od zast. Zenit u Lidlu k čerpací stanici Shell, nejhorší úsek ca. 75 metrů; Nešporova sudá čísla, propadající chodník; Lužická; Jeremiášova; za DDM – k částce 300 tis. na opravy chodníků můžeme alokovat 100 tis. z rozpočtu komise na další výdaje. Bude naceněno a příště se bude hlasovat.
d. Příspěvek z rozpočtu pro DDM na akce pro děti je schválen (viz minulá schůze).

6. Příští schůze
a. Upozorňujeme, že příští schůze se koná 5. března 2019.

Jednání ukončeno ca. 19.20.

David.Novak
Člen odborné komise
Příspěvky: 104
Registrován: 6. 11. 2018 08:59

Re: KMČ Povel - jednání komise

Příspěvek od David.Novak » 5. 3. 2019 21:31

KMČ 20 Povel, 5. 3. 2019
Klubovna DDM Janského
Poznámky z jednání zapsal David Novák. Není oficiálním zápisem!

Přítomní členové: Lukáš Popelák – předseda, Ivo Frič, Mgr. Dagmar Žůrková, PhDr. Zdeněk Machalíček, Ing. Noemi Batlová, Bc. David Novák, Jana Michlová, Vít Pachta, Jan Jančík, Helena Matysová
Hosté: p. Marek, p. Snášel

I. Dotazy na policii
a. Schůze bez hostů z řad policie.
b. Ad minulý bod rušení nočního klidu – uzavřená akce nemusí mít výjimku
c. Požadavek na policii – kontrola bezpečnosti v podchodech pod Brněnskou ulicí, smíšený provoz chodců a cyklistů. Řešení lze najít v DZ „cyklisto sesedni z kola“ – při rekonstrukci nebylo DZ osazeno.


II. Vyjádření stanoviska:
a. Nepřítomný člen KMČ p. Jiří Lang požádal korespondenčně o odvolání jako člena komise kvůli své místní příslušnosti ke KMČ Slavonín. Přítomní členové hlasují pro odvolání: 10 PRO, 0 PROTI, 0 se zdrželo.
b. K nájmu případně prodeji nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Olomouce, parc. č. 460/10, k. ú. Povel – souhlas 10 PRO, 0 Proti, 0 se zdrželo.


III. Vyjádření k bodům z minulých schůzí
a. Velkomoravská ulice – Host se ptá, kdo zodpovídá za Povel na radnici, ať je prosazena dopravní úprava Velkomoravské a přilehlé křižovatky. Apeluje na odklon tranzitu a radary. P. Pachta mluví o politickém řešení problému, je potřeba vyvinout politický tlak. Informace k tématu: 15. 7. je předseda p. Popelák zván do Rady města. I. kvartál r. 2021 je připraveno výjezdní zasedání rady města pro naši KMČ Povel.
i. Návrh dalšího postupu – můžeme navrhnout bezpečnostní inspekci jako konkrétní řešení pro akreditované posouzení bezpečnostních problémů na komunikaci. Žádáme město o spolupráci spolu s majitelem komunikace. KMČ toto nedokáže vyvinout jako vlastní iniciativu.
ii. Host vyžaduje rychlejší komunikaci s politiky, efektivitu. Žádá o větší propagaci petice, tvrdí, že má podporu i ZŠ Holečkova. P. Pachta navrhuje pro šíření petice – centrum pro komunitní práci.

b. Odpověď z MMOl k bodu z minulého jednání: Autobusová linka k Aquaparku není v současnosti ze sídliště Povel plánovaná, mimo jiné z důvodu nedostatečných kapacit. Linka 16 končí na zast. Centrum Haná z toho důvodu, že při jízdě z Aquaparku by zde nebyla nástupní zastávka.
c. MMOl dává na vědomí o umístění stánku s prodejem zabíjačkových produktů.
d. Na ulici Schweitzerova 42 bude se kácet jasan (kdy?)
e. Komisi je předložen plán změny zimní údržby od odboru dopravy MMOl pro příští zimní sezonu, podklady budou členy nastudovány do příští schůze a poté projednány.
f. Předložen návrh letního prázdninového autobusového provozu: linka 16 prodloužení na interval 12 minut z 10 minut. Upraven provoz linek 12 a 19 - přidáno více spojů kolem 6. a 14. hodiny.
i. Komise shledává, že návrh je v rozporu s politikou PUMMO. Omezování MHD není v souladu s potřebou zklidňovat automobilovou dopravu v ulicích města.
g. Cyklostezka kolem prodejny Lidl – podle projektu novostavby prodejny a přilehlého parkoviště bude stezka osvětlena pomocí veřejného osvětlení z budovaného parkoviště.
h. Poslední etapa revitalizace sídliště Povel v tomto volebním období nebude s největší pravděpodobností provedena z důvodu nedostatku financí a preference jiných investičních akcí.


IV. Požadavky na MMOl
a. Výplně zastřešení v podchodu Pionýrská jsou poničené, čistota podchodu není udržovaná.
b. Paní Žůrková má nápad na osazení informačních materiálů do podchodu především pro seniory, komise namítá, že není vhodné narušovat plochy stěn. Následuje diskuze o vybavení podchodu, jako vstupní bráně do města od Brna. Dlouhá debata o využití zastávek Pionýrská a Fakultní nemocnice cestujícími z autobusů od Prostějova a Brna. Prostory nejsou reprezentativní a dostatečně vybavené. Chybí hlavně prostory pro sezení, na všech těchto zastávkách.
c. Ul. V Křovinách č. 5-10, 2 a 4 - žádost od hosta k doplnění vodorovného dopravního značení na komunikacích.
d. Od hosta stížnost na holuby v ul. Sienkiewiczova, V Křovinách. Komise doplňuje, že problémy s holuby jsou dlouhodobě na celém sídlišti. Znečišťují veřejný i soukromý majetek, hnízdí v neudržovaných objektech.
e. Stále trváme na požadavcích ohledně dopravního značení z minulé schůze, zůstaly bez odpovědí. Značka „konec zóny“ u výjezdu z ul. Holečkova stále otočena do protisměru.
f. Od TSMO žádáme průběžné zasílání harmonogramů prací v naší KMČ. Byli bychom rádi informováni o sběrových sobotách, sekání trávníků a jiné údržbě.
g. V ul. Jánského 2,4,6 je propadlá kanalizační mříž po vykácení stromu, podobně u DDM Jánského.
h. Lavičky v zeleném ostrůvku v Sienkiewiczově ulici jsou poničené.

V. Rozpočet KMČ
a. Nacenění chodníků pro opravy ještě nebylo do schůze provedeno, KMČ odkládá rozhodnutí o preferovaných investicích do další schůze, kdy budou podklady známy.


Ukončeno ca 19.15

David.Novak
Člen odborné komise
Příspěvky: 104
Registrován: 6. 11. 2018 08:59

Re: KMČ Povel - jednání komise

Příspěvek od David.Novak » 9. 4. 2019 23:13

KMČ 20 Povel, 9. 4. 2019
Klubovna DDM Janského
Poznámky z jednání zapsal David Novák. Není oficiálním zápisem!

Hosté: p. Zavadil (Policie ČR), p. Spáčil (MPOL)

I. Dotazy na policii
• V ulici Ibsenova mezi Schweitzerovou a Jihoslovanskou jsou vozidla odstavená v odbočovacím pruhu křižovatky a překáží provozu.
II. Přijatá vyjádření z MMOl
• Zábradlí na tramvajových zastávkách Pionýrská bude vyměněno a obrubník zastávky bude uzpůsoben tomuto zábradlí.
Žádáme do doby provedení stavební úpravy vyznačení odstupu mezi zábradlím a obrubníkem pro bezpečnost cestujících.
• Požadavek z února na zjednosměrnění ulic bere MMOl na vědomí a zařazuje jej do plánu.
• 3 zástupci KMČ byli pozváni na seminář k PUMMO, který se koná dne 10. 4.
• Dopravní značka v Holečkově ulici byla otočena do původní polohy.
• Prodloužení zelené pro chodce na křižovatce Schweitzerovy a Velkomoravské nebude uskutečněno z důvodu koordinace s řízením dalších křižovatek.
• Kanalizační vpusť na Janského byla vyčištěna a opravena.
• Poničené lavičky na Sienkiewiczově ul. budou opraveny.
• MMOl provedl v březnu tohoto roku týdenní informativní měření intenzity dopravy a rychlosti vozidel ve Velkomoravské ulici, výsledky jsou uvedeny v aktualitě na webových stránkách města http://www.olomouc.eu/aktualni-informac ... lity/23780. Bude zvážena instalace automatického měření rychlosti. KMČ by toto řešení vedoucí k větší bezpečnosti a snížení hlukové zátěže obyvatel uvítala.
• Zvýšení počtu krátkodobého stání na Jánského by znamenalo úbytek dlouhodobého parkovacího stání.
• Bude zpracován návrh a následné provedení stavebního oddělení chodníku za MŠ Lužická vedoucího k Nešporově ul. a komunikace v Lužické ulici pomocí sloupku.
• Nejpozději v dubnu bude provedena oprava opadávající omítky v podchodu u zastávky Pionýrská.
• Nevyhovující kontejner u MŠ Lužická na plastový odpad je v majetku MŠ a jeho případná výměna je tedy na jejich straně.
• Na ul. Heyrovského 8 a Janského 1 bylo provedeno kácení stromů.
• Byly vydány následující zábory veřejných prostor:
Do 17. 4. u prodejny Albert na Janského prodejní stánek řeznictví Kunovský.
V letním období předzahrádka pro Pivní bar Florida na Janského ul.
Taktéž předzahrádka pro Pivnici Radegastovna.
• Na ulici Jeremiášova 16 budou provedeny výkopové práce.

III. Vyjádření k bodům z minulých schůzí
• P. Lang byl odvolán na vlastní žádost z členství v KMČ 20 Povel, nový člen komise bude zkonzultován a navržen komisí.
• Vyjádření DPMO k předloženému prodloužení intervalu na lince 16 v období letních prázdnin: Zapříčiněno nižším počtem cestujících a menší poptávkou podle sčítání z minulých let. Dalším důvodem je větší potřeba řidičů autobusů pro náhradní autobusovou dopravu v období letních tramvajových výluk.
• Kontejner na elektroodpad je znovu umístěn i na Heyrovského ul.
• Setkání jubilantů je plánované na termín koncem května tohoto roku. Blíže bude upřesněno.

IV. Sběrové soboty
• 18. května roh ulic V Křovinách a Schweitzerovy.
• 12. října ulice Heyrovského naproti Hotelovému domu.

V. Požadavky na MMOl
• Stále požadujeme sdělení stanoviska k provedení další etapy revitalizace sídliště Povel, a kdy je plánováno.
• KMČ obdržela přehled činností TSMO v měsíci dubnu.
V rámci operativního řešení požadavků KMČ žádáme TSMO o úklid popelnicových stání a prostorů kolem laviček (rozbité skleněné lahve), a dále uklidit chodník pod Brněnskou ulicí, který je plný jehličí.
• V nové zástavbě na Janského ulici bylo během stavby provedeno vykácení zeleně. Žádali jsme náhradní výsadbu, ale tato v naší KMČ nebyla provedena. Žádáme vyjádření, zda a kde byla náhradní výsadba provedena.
• Veřejný prostor na Janského ulici u prodejny Albert je výrazně znečištěn. Žádáme spolupráci s majitelem objektu při udržování čistoty.
• Nová provozovna v objektu Zenit na ul. Nedvědově využívá část chodníku jako předzahrádky, o tomto záboru nemáme žádné informace.
• Opakovaně upozorňujeme na početnou holubí populaci v naší KMČ a problémy s tím spojené.

VI. Rozpočet KMČ
• Komise získala nacenění navržených oprav komunikací financovaných z vyčleněné částky pro KMČ a vyjádření k navrženým požadavkům.
• Údržba a oprava laviček na Nedvědově ul. žádaná v rámci rozpočtu na estetizaci byla vyčíslena na 942 tis. Kč. S touto cenou a s navrženým způsobem provedení nesouhlasíme a žádáme o zvážení provedení cenově efektivnějším způsobem.
• Údržba dalšího mobiliáře taktéž na Nedvědově ulici je prováděna průběžně TSMO z financí k tomu určených.
• Údržba akátové aleje na Jihoslovanské ul. byla již provedena také z jiných prostředků.
• Do investic žádáme zařadit tyto body z předloženého dokumentu poskytnutého od TSMO:
Bod 1 – Ul. Jeremiášova chodník mezi č. 12-14 oprava propadu v živici
Bod 2 – Ul. Jeremiášova chodník mezi č. 2-4-6 oprava propadů v živici
Bod 3 – Ul. Jeremiášova chodník za DDM opravy propadů v AB
Bod 5 – Ul. Lužická 14 roh, chodník opravy propadů v živici
Bod 8 – Ul. Sienkiewiczova mezi č. 1-13 zalití spár a prasklin ve vozovce
Bod 10 – Ul. Sienkiewiczova u č. 26 – chodník předlažba 40/40
• V případě přebytku financí jako další prioritu žádáme provedení bodu 7 – Ul. Nešporova mezi č. 1-13 oprava výtluků ve vozovce.
• Dále žádáme o zařazení mezi projekty financované ze společného rozpočtu pro všechny KMČ tyto body:
Bod 6 – Ul. Lužická spojovací chodník za školou komplet výměna povrchu
Bod 4 – Ul. Janského u DDM předlažba živice na dlažbu 40/40

Schůze ukončena cca. 19.15

David.Novak
Člen odborné komise
Příspěvky: 104
Registrován: 6. 11. 2018 08:59

Re: KMČ Povel - jednání komise

Příspěvek od David.Novak » 24. 5. 2019 14:41

KMČ 20 Povel,14. 5. 2019
Klubovna DDM Janského

Odkazuji na oficiální zápis, nemám k tomu příliš co dodat ;)

http://www.olomouc.eu/administrace/repo ... 514.cs.pdf

Jednání bylo o trochu delší než obvykle, zejména díky vystoupení hosta p. arch. Daňka (ProOl), který byl pozván jako odborník na dopravu přítomný v odborné krajské komisi. Jednalo se obecně na téma tranzitní kamionové dopravy v Olomouci, možnostech jejího omezení a zklidnění dopravy obecně aneb Povel v kontextu celého města. Pan Daněk představil řešení, která by podle něj měla smysl a měla šanci být aplikována, ale podle mého názoru se z pohledu pozice KMČ a jejich možností nejednalo o návrhy, které by nás vedly k nějakému konkrétnímu konstruktivnímu závěru. Jednoduše řečeno, pokud jako KMČ vystoupíme s konkrétním záměrem typu "chceme na Velkomoravské zákaz vjezdu kamionů v nočních hodinách, dále chceme odklon tranzitu na jižní obchvat", tak se ničeho nedočkáme. Bez předchozích analýz, návrhů řešení podložených skutečnými studiemi a bez komunikace s úřady se budeme těžko něčeho domáhat. Musíme postupovat krok po kroku a ne přicházet s radikálními požadavky, které jen zapadnou do šuplíku (nehledě na to, že jsme je už dříve vznesli :) )
V zápisu tedy trváme dále na našich požadavcích z minulých jednání a čekáme na další vyjádření z radnice. Stále jsme např. nedostali žádné oficiální vyjádření k výsledku orientačního měření, o kterém jsme se mohli dozvědět např. z webovek města. Toto by mohl být další krok - sednout si ke společnému stolu nad těmito výsledky a probrat si je.

Dále jsme řešili obsazení uvolněného místa člena komise po p. Langovi, který na vlastní žádost KMČ opustil. Byl přítomen p. Marek, který je iniciátorem petice za zklidnění dopravy na Velkomoravské a který se jako host-občan několika naších zasedání účastnil. Většinu členů jeho aktivita zaujala a také většina členů hlasovala pro jeho členství v komisi, p. Marek to s poděkováním přijal, teď bude záležet na radě města. Korespondenčně se na uvolněné místo přihlásila i bývala členka komise a bývalá předsedkyně p. Janečková, její žádost ale mezi členy nenašla podporu.

David.Novak
Člen odborné komise
Příspěvky: 104
Registrován: 6. 11. 2018 08:59

Re: KMČ Povel - jednání komise

Příspěvek od David.Novak » 16. 6. 2019 12:31

KMČ 20 Povel, 11. 6. 2019
Klubovna DDM Janského

Opět odkazuji na oficiální zápis.
https://www.olomouc.eu/administrace/rep ... kwZIpUa4yw

O hlavní debatní téma se postaral host z řad občanů, který se zajímal o veřejná parkovací místa a především jejich "neférové" zabírání firemními auty, případně různými flotilami nájemníků a obecně nedostatečného místa pro rezidenty. Toto téma se docela hodilo k právě probírané tématice nové parkovací politiky města, takže jsme v něm pokračovali dlouhou dobu - do diskuze se zapojil i pravidelný host, strážník z MP, který vysvětloval, proč se kolikrát dopravní přestupky v naší čtvrti nedají řešit operativně - je to jednoduché, celý Povel plus ještě jeho okolí má "na starosti" právě jen on. Je to trochu nevyrovnané, když mnohé okrajové "venkovské" čtvrti mají svou služebnu a svého strážníka a u nás byla služebna zrušena a strážník je kolikrát svou službu tráví převelen na jiná místa po městě a na Povel se nedostane. Nejde jen o parkování, velká část sídliště je "zóna 30", jak je tato rychlost "dodržována" si asi každý dokáže představit. Není, ale vymáhání se nekoná a prakticky ani nikdy nebude - nejsou personální a pro MP ani legislativní prostředky.
Dále debatujeme o technických prostředcích jak regulovat parkování - rezidenční stání, omezení vjezdu nákladním autům, obytná zóna atd atd.
Vždy se zasekneme na nějakém názoru "to nepůjde", "to nám legislativa neumožňuje". Fakt je, že stání jsou veřejná a komunikace má být až na výjimečné případy dostupná všem. Pokud tedy chceme omezit parkování, musíme omezit jistou část obyvatel na obecném přístupu k parkování a to se jim zřejmě nebude zamlouvat.
Podle mého názoru je čas na to, připravovat pilotní projekt rezidenčního parkování, aspoň v těch místech, která jsou nejcitelněji zasažena tím fenoménem, že si z veřejného parkoviště dělají lidi firemní parkoviště. Do té doby můžeme jen si stěžovat, apelovat na lidi, ať si jdou zaparkovat jinam a tlačit město do výstavby více parkovišť, čímž se dostáváme do nekonečné smyčky.

Také přišla žádost o vyjádření k odprodeji pozemku v majetku města. Jedná se o malou část pozemku, která "chybí" do skládačky stavebnímu investorovi k výstavbě bytových domů. Tento odprodej nedoporučujeme, protože se jedná o z našeho pohledu cenný pozemek, který může sloužit jako zázemí občanům. Chceme záruky rozvoje čtvrti, která bude pozitivní pro všechny obyvatele, ne jen rozšiřování králikáren, jehož jediný "přínos" pro obyvatele budou ještě plnější parkoviště a delší zácpy na silnicích. Město nás v tomto směru obchází - ať nás investor navštíví, představí nám svůj záměr a přesvědčí nás, že jeho přístup bude šetrný a přínosný.

Další schůze proběhne až v srpnu, tradičně v Radegastovně.

David.Novak
Člen odborné komise
Příspěvky: 104
Registrován: 6. 11. 2018 08:59

Re: KMČ Povel - jednání komise

Příspěvek od David.Novak » 10. 9. 2019 20:05

Srpnového zasedání jsem se nezúčastnil.

KMČ 20 Povel, 10. 9. 2019
Klubovna DDM Janského
Poznámky z jednání zapsal David Novák. Není oficiálním zápisem!

Na zasedání přítomen garant p. Tichý.

I. Dotazy na policii
• Dotaz na zákaz konzumace alkoholu a možnosti postihu takového jednání na veřejnosti, zejména pokud se pojí se znečišťováním a narušováním veřejného pořádku. Podle vyhlášky č. 4/2016 zákaz konzumace platí v MPR Olomouc a mimo ni platí v okruhu 50 m od škol, hřišť, prodejen potravin, zastávek MHD, objektů sociálních služeb atd.
• Upozorňujeme na obtěžující skupinky lidí popíjejících alkohol za budovou prodejny Albert na ulici Janského (u nízkého objektu výměničky), dále v pěší zóně Janského od supermarketu směrem k ZŠ Heyrovského. Ani přivolaná hlídka problém nevyřešila (komentuje p. Tichý)
• Z korespondence přišla stížnost na skupiny popíjející alkohol na Heyrovského ul. na lavičce vedle školy.
Apelujeme na občany, ať se v případě, že jsou svědky narušování veřejného pořádku nebo dopravních přestupků, obrací ihned na telefonní linku městské policie.

II. Přijatá vyjádření z MMOl
• Oznámení záborů: z důvodu výstavby inženýrských sítí na Janského ul., stánek na prodej kaprů Janského 26 (před Albertem) v předvánoční době, Heyrovského 37 výstavba vodovodní přípojky, Janského ul. inženýrské sítě k výstavbě bytového domu.
• Odbor městské zeleně požaduje o vyjádření stanoviska KMČ k odstranění 1 ks lavičky na ul. Heyrovského mezi č. o. 12 a 37, lavička je poškozená a v zeleni mimo dětské hřiště. Jako náhrada bude provedeno umístění nové lavičky 1-2 ks blíže pískovišti.
Přítomní členové s plánem souhlasí.
• Upozorňujeme na změnu jízdních řádů MHD v části Povel od 1. září 2019: školní ranní spoj linky 17 z Nemilan byl uspíšen o 3 minuty, odjezd z Nemilan již 7:10.
• Předběžný termín výjezdního zasedání rady města v části Povel (setkání s členy KMČ) je během IV. kvartálu 2020.

III. Na jednání KMČ byly projednány tyto záležitosti
• Korespondenčně byly občany zaslány fotografie s havarijním stavem silnice na ul. Arbesově u křižovatky s ul. Hraniční se žádostí o nápravu.
Rekonstrukce této části ulice je zařazena do investičního plánu v roce 2020, náklady činí přes 8 mil. Kč, tím bude stav této komunikace napraven. Rekonstrukce byla naplánována již na rok 2019, ale z finančních důvodů byla odložena. Upozorňujeme, že komunikace spadá již částí pod kompetenci KMČ Slavonín.
• Setkání jubilantů proběhne 17. října na magistrátě města.
• 18. září přibližně v 17:00 proběhne setkání primátora a ředitele TSMO v místech na Janského u Alberta za účelem projednání problematických míst v oblasti, je možná účast veřejnosti.
• 12. října mezi 8:00 a 13:00 se uskuteční sběrová sobota na rohu ul. Heyrovského a Kpt. Jaroše u bývalé trafostanice u Hotelového domu.

IV. Požadavky na MMOl
• Korespondenčně jsme obdrželi žádost o opravu propadlé vozovky na parkovišti Janského 18 v blízkosti rampy pošty.
• Korespondenčně jsme obdrželi žádost u umístění dopravního zrcadla na Polské ulici při výjezdu z Varšavského náměstí (od rest. U Tygra). Není vidět do křižovatky.
• Prosíme o opravu kanalizační vpusti na Lužické ul., na asfaltovém chodníku u oplocení MŠ Lužická (vedoucí k Nešporově). Opakovaně také žádáme o umístění bariér mezi vozovku ul. Lužické a tento chodník, který t. č. není oddělen obrubníkem a dochází zde k vjezdu vozidel.
• Žádáme lajnování
• Telefonní budka na Schweitzerově 66-68 je znečištěna od lidí, kteří se občerstvují v přilehlých prodejnách. Žádáme dohled a nápravu, pomohlo by prosvětlení místa vykácením křoví.

Dále jsme se bavili o možnostech organizace nějakých akcí s pomocí naší KMČ, garant p. Tichý slibuje, že se najdou prostředky i politická vůle z magistrátu toto podpořit. Bavíme se o dětském dni např. ve spolupráci s hasiči, nebo o bleším trhu. Výhledové možnosti na příští jaro.

Během prázdnin jsme korespondenčně řešili postoj KMČ k žádosti o pronájem pozemku města, jmenovitě vybudování parkovacích stání na Schweitzerově ul. u zubní ordinace (ve starší nízké zástavbě), byli jsme proti z obav o průchodnost chodníku a ubrání zeleně. Požadavek byl prý nedávno radou zamítnut, tak snad OK.

Dále se zajímáme o radar na Velkomoravské - sledujeme dění a doufáme v brzké řešení. Před dvěma dny byla reportáž na TV Prima, primátorem přislíben radar v Holici, bude i naše část?

Dále debata o tom, kdy a jak bude přestavován Lidl (pouze neověřené informace a spekulace) a jak bude vypadat oprava křižovatky Schweitzerova/Velkomoravská. Prý má být koordinováno s výstavbou tram. trati, tj. buď před anebo po. Zásadní info - prý nebude tichý asfalt!

David.Novak
Člen odborné komise
Příspěvky: 104
Registrován: 6. 11. 2018 08:59

Re: KMČ Povel - jednání komise

Příspěvek od David.Novak » 21. 11. 2019 12:47

KMČ 20 Povel, 8. 10. 2019
Klubovna DDM Janského
Poznámky z jednání zapsal David Novák. Není oficiálním zápisem!

- Upozorňujeme MP na bourané odstavené auto na parkovišti v ul. Nedvědova.
- Z estetizace jsme opravili 27 ks laviček, zbytek rozpočtu bychom rádi převedli do dalšího roku.
- Člen KMČ p. Marek reportoval z jednání, které vede s radními ohledně situace na Velkomoravské. Jednají společně s MDČR na omezení tranzitu (pokyn k vymístění tranzitu na obchvat holt musí přijít z vyšších míst). Aktivita se snad vyplácí a posouvá se kupředu. Co se týče dodržování rychlosti, tak jsme ujišťováni, že příští rok nastanou úpravy křižovatek na průtahu - nejdříve na Přerovské a poté u Švýcarského nábř. Budou zde instalovány semafory, co reagují na rychlá auta. A ještě v roce 2020 dojde k přestavbě křiž. u Lidlu. V médiích se již obevilo info, že město bude na Přerovské umisťovat radar, úsekové měření bychom uvítali i u nás, Každopádně jde o velký krok oproti situaci na začátku roku, kdy nám bylo sdělováno z odboru, že na čtyřproudé komunikaci není radar technicky realizovatelný. :D
-Dlouhý čas nám zabere debata o parkujících dodávkách. Opět se zbytečně motáme v kruhu - z města jsme ujišťování, že se připravuje parkovací politika. Okamžité řešení ale shledáváme třeba v omezení parkování podle tonáže nebo podle typu vozidla. Koneckonců parkovací místa jsou kolaudována jen pro kat. M1. Argument s omezením obsluhy není relevantní, pokud by omezení stání platilo jen pro večerní hodiny. Osobně jsem zastánce rezidenčních míst.
- Ještě řešíme parkování v obousměrce v Nešporově, hasiči psali na webu, že tudy neprojedou. Strážník MP souhlasí, že parkování je takto nezákonné, ale on při příjezdu na místo nedokáže rozhodnout, který z parkujících se dopouští přestupku, protože neví, kdo zaparkoval první a kdo tedy omezuje průjezd.

Dále odkazuji na oficiální zápis: http://www.olomouc.eu/administrace/repo ... 008.cs.pdf

KMČ 20 Povel, 12.11. 2019
Klubovna DDM Janského
Poznámky z jednání zapsal David Novák. Není oficiálním zápisem!

-Záležitost s odstaveným autem na parkovišti Nedvědova byla MP rychle vyřízena, majitel prý spolupracoval, dnes již je místo volné. Děkujeme.
-Obousměrka v Nešporově bude částečně zjednosměrněna v krátkém úseku, čímž se zlegalizuje parkování po obou stranách
-Hlavním tématem jsou čerstvé zprávy o škrtech v investicích města. Ve zkratce: příští rok nebude tramvaj a nebude ani přestavba (rozšíření ostrůvků a nové semafory) křiž. Velkomoravská-Schweitzerova. 3. etapa revitalizace sídliště je odložena do výhledu až za 5 let. Co je smutné, tak že nám není předkládán žádný "plán B". Pokud se investice vyškrtnou, tak projekt je u ledu a žádný jiný projekt se nepřirpavuje. Nám jde o výsledek - mít bezpečnější křižovatku, lepší spojení MHD, opravené chodníky. Pokud je jeden projekt příliš nákladný, tak ať dojde např. k rozdělení na menší etapy. Proč se podle projektu revitalizace sídliště nepostupuje po částech každý rok, ale čeká se, až někde přistane velký balík peněz a udělá se to naráz??
- Alespoň trochu pozitivní je, že městu se ve finanční nouzi alespoň trochu hodí příjmy a objevilo možnost tyto příjmy mít i z pokut za rychlost, tím pádem příprava instalace radarů je zrovna na pořadu dne. Nejdříve na Přerovské a časem se snad dočkáme i na Velkomroavské. Statistiky dodržování rychlosti jsou katastrofální.
- Požadujeme také lepší komunikaci města s KMČ. Např. o výluce tramvaje jsme byli informováni až v den výluky, nové JŘ, které budou od prosince, stále nemáme. Nový statut KMČ s námi také nebyl konzultován.

Dále odkazuji na oficiální zápis: http://www.olomouc.eu/administrace/repo ... 112.cs.pdf

Příští zasedání bude spojené s teambuildingem v rest. Radegastovna ;)

David.Novak
Člen odborné komise
Příspěvky: 104
Registrován: 6. 11. 2018 08:59

Re: KMČ Povel - jednání komise

Příspěvek od David.Novak » 11. 2. 2020 21:40

KMČ 20 Povel, 10. 12. 2019
Oficiální zápis: http://www.olomouc.eu/administrace/repo ... 210.cs.pdf

Myslím, že v rámci možností se nám podařilo během uplynulého roku dosáhnout některých dílčích úspěchů. Za největší "úspěch komise" (ač někteří členové se v tomto jistě zasloužili daleko více než jiní) asi považuji značný posun v řešení neudržitelné dopravní zátěže a dopravní anarchie (pravidelné překračování rychlosti) na Velkomoravské ulici. Na jedné z prvních schůzí jsme dostali vyjádření z patřičného odboru, že "umístění radarů na dvouproudou komunikaci jako je Velkomoravská je technicky nemožné" a že odvedení kamionového tranzitu na obchvat je z důvodu tranzitních tras také nemožné.
Teď po roce už město připravuje pilotní radary na Přerovské, na Velkomoravské bylo provedeno informativní měření, které prokázalo naprosto katastrofální výsledky v (ne)dodržování povolené rychlosti, připravuje se úprava semaforů na "celonoční červenou" a v řešení je také odvedení kamionového tranzitu.


KMČ 20 Povel, 14.1. 2020
Oficiální zápis: http://www.olomouc.eu/administrace/repo ... 114.cs.pdf

Odpovědět